Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Fyrstikktorget blir nytt?
Publisert  06.11.16
Sist endret  06.11.16
 
I forbindelse med planene i Grenseveien kom Fyrstikktorget eiendom med en uttalelse. De påpekte at Fyrstikktorget er i ferd med å drukne på grunn av utbygging på alle kanter. (Og dette var før det ble fremmet nye planer for Grenseveien 9)

Men i stedet for å protestere mot utbygging, nøyde de seg å nevne at det planla "nye bygningselementer som igjen gjør Fyrstikktorget synlig i landskapet". Vi forventet forslag om påbygg, men hadde ikke fantasi nok til å forestille oss dette:

Fyrstikktorget

Foreløpig ligger det ikke noe planforslag på saksinnsyn i Plan- og bygningsetaten. Vi oppdaget dette da vi fulgte en lenke til arkitektene Lund+Slaatto. De snakker om å "å tilbakeføre den rent industrielle delen av bebyggelsen til et autentisk stadie". Så vidt vi forstår har hjørnetårnene på Fyrstikktorget blitt påbygd noen etasjer senere. Forslaget går ut på å føre disse tilbake til det opprinnelige utseendet, og bygge nybygg som nærmest "svever" over de historiske bygningene. Slik ser de dette for seg inne fra selve torget:

Fyrstikktorget

Kjedelig er forslaget i hvert fall ikke. Vi venter i spenning på å høre hva Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten sier om dette.

Men det er klart at når man ser på forslagene til naboene rundt Fyrstikktorget, som for eksempel dette:

Fyrstikktorget

Da er det vanskelig å nekte for at Fyrstikktorget eiendom har et poeng. Her er et siste bilde fra nye Fyrstikktorget fra en annen vinkel:

Fyrstikktorget