Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Lillebergbekken kommer tilbake
Publisert  15.02.17
Sist endret  15.02.17
 
Alt for mange av oss vet ikke hvor Lillebergbekken er. Det er en liten sidebekk til Hovinbekken, som renner fra Hovindammen ned mot Ensjø. Du kan se den fra Grenseveien:

Lillebergbekken

Du kan lese mer om bekken (og se en mengde bilder) på Ensjø - aktuell informasjon". I dag forsvinner den i rør når den kommer til Grenseveien. Men utbyggingen av Ensjøbyen dreier seg ikke bare om å bygge flere boliger. Grøntstruktur og gjenåpnede bekker er også en viktig del. Hvis du står på "vår" side av Grenseveien i bildet over, ser du inn i Malerhaugveien.

Lillebergbekken

Midt i på høyre side av gata ser du nye boligblokker i Malerhaugveien 34. De ligger mellom to næringseiendommer i Grenseveien 69 og Stålverksveien 1.

Den første inneholdt bl.a. den nye Kiwi-butikken vi gledet oss sånn over i 2003, men nå er den borte.

Lillebergbekken

Butikken er stengt, og snart skal den rives. Planleggingen er kommet så langt at du kan faktisk begynne å legge inn bud på de nye leilighetene som skal bygges på tomten i mars! Lillebergtunet skal det nye OBOS-borettslaget hete. Du kan så vidt se at det er planlagt åpen bekk foran "bryggen" i forkant av bildet. (Har du flytteplaner, kan du se mer på obos.no

Lillebergbekken

Oslo kommune ved Eiendoms- og byutviklingsetaten har nå inngått utbyggingsavtaler med de som eier tomtene. I Ensjøbyen stilles det krav til at de som bygger ut må finansiere en del av nødvendig infrastruktur, herunder bekker og grøntområder. På dette kartet ser vi Lillebergbekken øverst til høyre, Hovinbekken (så langt den er opparbeidet i dag, den fortsetter snart ned Gladengveien) til høyre og de to eiendommene som skal åpne Lillebergbekken. På kartet er det tegnet inn en dam ved den øverste sirkelen og noe som heter "Bekkespranget" ved den andre.

Lillebergbekken

Bekkespranget skal komme i skråningen fra Stålverksveien ned mot Gladengveien.

Bekkespranget

Slik ser arkitektene for seg at Bekkespranget skal bli i fremtiden:

Lillebergbekken

Er dette områder du interesserer deg lite for? Det er i dag. Bekken skal følges av turvei, og vil nok bli flittig benyttet av turgåere fra Etterstad når Ensjøbyen står ferdig.