Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Store planer ved Hasle T
Publisert  22.02.17
Sist endret  22.02.17
 
Det er jo et godt stykke utenfor vårt område, men mange av oss ferdes daglig forbi Hasle. Hele vestsiden av Grenseveien er blitt transformert i løpet av få år. Vi har fått en ny skole, et nytt vannspeil og et stort senter ved Hasle T-bane. Nå jobbes det med å tegne ny by også på andre siden av Økernveien.

Hasle;

De fargede områdene på kartet er to foreslåtte utbyggingsområder. Nederst på kartet har du krysset Grenseveien/Økernveien og Hasle T-bane. Foreløpig er ingenting vedtatt, men under kan du se tegninger av forslag for de to områdene. I begge tilfelle ser du over utbyggingsområdet i retning Hasle T. Her er den østligeste tomten:Hasle;

På tomten mellom Økernveien og Haslevollen står ikke antall etasjer påført, men i den neste tegningen mener vi å kunne telle 18 etasjer. Men dette er tidlig i prosjektet, det har vært et paralelloppdrag der tre 4 arkitekt-firmaer har tegnet hver sin versjon. Men alle med omtrent samme utnyttelsesgrad:

Hasle;