Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Etterstad seniorforening
Publisert  20.08.02
Sist endret  27.08.03
 

Til alle eldre på Etterstadsletta

Vi har en seniorforening på Etterstadsletta som nylig feiret 30-års jubileum. Vi har vært ca. 100 medlemmer, men for tiden er vi ca. 30. Av disse møter 24 - 25 på møtene.

Foreningen har møter første torsdag i måneden kl. 12.00 - 15.00 i Etterstadsletta 19 c.


Vi har det riktig hyggelig på møtene, det serveres kaffe og kringle. Av og til har vi underholdning. Vi har med oss kopp og en liten pakke til utlodning.


Det blir arrangert dagsturer - vår og høst.

tur

Vi betaler kr. 100,- i årskontingent.
Det hadde vært fint med flere medlemmer, så her er du hjertelig velkommen.

Ring til leder Eva Olsen, tlf. 22 67 50 39
eller sekretær Ingrid Stillesby tlf. 22 67 06 44

Hilsen styret