Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Vaskeriet kulturhus
Publisert  24.01.12
Sist endret  24.01.12
  
Rett over grensen til bydel Alna har våre naboer bygget opp sitt eget kulturhus i Prost Hallingsvei 1.

Vaskeriet kulturhus


Det er ikke langt å gå fra Etterstad (rød sirkel på kartet). Eller du kan ta buss 66 (holdeplass i blå sirkel).

Vårprogram 2012
1. februar 2012 Minikonsert og Musikkquiz
15. februar 2012   Komikerbesøk og humorquiz
7. mars 2012 Vestafrikansk aften - musikk og mat
14. mars 2012 Påskekrim - forfatterbesøk og påskequiz
21. mars 2012 Skyldig til det motsatte er bevist
11. april 2012 Vestafrikansk aften med Shula Ndiaye!
18. april 2012 Forfatterbesøk og quiz
2. mai 2012 Musikk og quiz
23. juni 2012 St. Hansfest
23. juni 2012


St. Hans

Sankthansfest for store og små! Grillene er varme fra kl 15.