Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Sandåsbekken
Publisert  05.12.03
Sist endret  07.12.03
 

Dette er vel ikke så mye å regne som en side om Sandåsbekken, som foreløpige notater til en sådan. Sandåsbekken renner noenlunde sammenhengende mellom Trondheimsveien og krysset der Veitvetveien møter Nedre Kaldbakkvei. Underveis går bekken gjennom flere rør, men er stort sett lett å følge. Her noen tilfeldige bilder fra en dyster desemberdag. På det første bildet forsvinner bekken ned under jorden på vei mot Alna. På det siste kommer den fra et (for oss foreløpig ukjent) opphav og ut i dagen ovenfor fengselet på Bredtvet.

Her bør det være muligheter for en sammenhengende turvei langs bekken fra Lillomarka til Alna.

Bilde fra Sandåsbekken


Bilde fra Sandåsbekken


Bilde fra Sandåsbekken


Bilde fra Sandåsbekken


Bilde fra Sandåsbekken


Noen lenker til infomasjon om Sandåsbekken på www.markakart.net. (Så vidt vi har kunnet se det eneste sted på nettet hvor bekkens navn er å finne.)

Sandåsbekken nord
Sandåsbekken 3 - Veitvet/Bredtvet
Sandåsbekken - Veitvet/Bredtvet

Kartet tekstene hører til er på http://www.markakart.net/naturtyper/groruddalen/ , men krever mye manøvrering, særlig med normale skjermoppløsninger.

Nå har vi fått med et bilde av utløpet i Alna, rett før elven forsvinner inn under terminalen.

Sandåsbekken/Alna


Oversiktsside for sidebekker/elver