Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjon



Laget i:

Alnas sideelver og bekker
Publisert  07.12.03
Sist endret  15.05.04
 

Etter at Alna ble "gjenoppdaget" for noen år siden, er vi snart kommet så langt at det er mulig å gå på tur langs elva fra Kværner til vannene i Lillomarka. Men mange av bekkene som munner ut i Alna lever fremdeles en skjult tilværelse, ikke bare er mange gravet ned og går i rør, men også de som er oppe i dagen er glemt.

Vi begynte med å lage et par sider om to av disse bekkene. Og kom i skade for å si at vi gjerne ville ha sider om flere (navngitte) bekker. Så oppdaget vi at vi var lenket til som kilde for informasjon om flere av disse bekkene. Dermed ble vi nødt til å lete etter dem. Med hjelp fra bl.a. Oslo Elveforum, Karsten Sølve Nilsen i Alnaelvas Venner og Vann- og Avløpsetaten, har vi begynt å finne litt ut av hvor bekkene går.

De kjente bekkene er Tokerudbekken/Fossumbekken og Østensjøbekken. Men i tillegg flyter følgende bekker (med et unntak) ut i Alna:

Ekebergbekken
Etterstadbekken
Furusetbekken (oversiktsside)
   ·side 2
   ·side 3
   ·side 4
   ·side 5
   ·side 6
   ·side 7
Gransbekken
Haugerudbekken
Haugenstubekken
Hellerudbekken
   ·side 2
Helsfyrbekken
Jordalbekken
Kaiebekken
Kjelsrudbekken
Kværnerbekken
Lindebergbekken (oversiktsside)
   ·Nedre del
   ·Vestre gren (1)
   ·Vestre gren (2)
   ·Minibondegård
   ·Østre gren
Mølleveibekken
Nylandsbekken
   ·side 2
Romsåsbekken
Sandåsbekken
Silsbekken
Simensbråtbekken
Svartdalsbekken
Svarttjernbekken
Tokerudbekken
Trosterudbekken
   ·side 2
   ·side 3
   ·side 4
   ·side 5
Tvetenbekken
Veitvetbekken
Vesletjernsbekken
Vestbybekken
Østensjøbekken (sidebekk)

Bekker fra Lillomarka - oversiktskart


Vi har fortsatt et stort behov for hjelp med disse sidene. Vi har forsøkt å spore bekkene ved å følge dem i terrenget, men som sagt: Selv der de ikke går i rør kan dette være meget vanskelig. Stup, fosser, gjerder, vakthunder og vindfall bidrar alle til å hindre oss i å følge bekkene.

vanlig bekketur i Oslo


Typisk scene fra Hellerudbekken - på begge sider er vi sperret inne av hagegjerder.