Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Svarttjernbekken/Romsåsbekken
Publisert  08.12.03
Sist endret  26.12.03
 

Det er litt tvil om denne bekken heter Svarttjernbekken eller Romsåsbekken. Det er to grener som går fra Romsås til Fossumbekken nedenfor Stjerneblokkene på Grorud. Det er to grener, og vi følger her østre gren - den som kommer fra Svarttjern.

På kartet, der et vassdragskart fra 1943 er lagt over et moderne kart, kan vi se det opprinnelige bekkeløpet.

Svarttjernbekken


Bekk fra Romsås
Opprinnelig gikk det åpne bekker til og fra Svarttjern, idag er det første vi kan se at en bekk dukker opp fra bakken ovenfor Romsåsveien.

Bekk fra Romsås
Den renner ned til og under Romsåsveien.

Bekk fra Romsås
Deretter dukker den under Trondheimsveien, for så å dukke opp på tomta til Brannskolen

.
Bekk fra Romsås
Her fortsetter den nedover bakken, under et par broer.

Bekk fra Romsås
I det inngjerdede bassenget på bildet forsvinner bekken i et rør...

Bekk fra Romsås
...for så å dukke opp på andre siden av gjerdet.

Bekk fra Romsås
Bekken går åpent hele skråningen ned til dalbunnen.

Bekk fra Romsås
Her følger den kraftgaten en stund, før den forsvinner under jorden like ved Ringnesveien.

Fordi det er så mange bilder på denne siden, omtaler vi nederste del av bekkeløpet sammen med den vestre grenen av bekken.

Den andre grenen av bekken er omtalt her

Oversiktsside for sidebekker/elver