Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Etterstadbekken og Helsfyrbekken
Publisert  09.12.03
Sist endret  13.12.03
 

Fra Vann- og Avløpsetaten har vi fått et kart som er laget ut fra kart fra 1943. Som vi kan se er det en god del bekker som ikke er å se i dag. Etterstadbekken startet i nærheten av Østre Gravlund, og gikk over Etterstad og Vålerenga for å slutte seg til Alna i nærheten av hovedinngangen til Kværner.

Helsfyrbekken gikk paralellt med Etterstadbekken til den møtte Hovinbekken. Helsfyrbekken ble lagt i rør ca. 1960.

Helsfyrbekken hører altså ikke hjemme i denne sammenhengen. Den går til Hovinbekken, ikke til Alna. Når vi likevel nevner den her, er det for det første fordi dette er Etterstad Vels sider, og vi Helsfyrbekken rant i vårt nærmeste nabolag. I tillegg vil det jo være lett å blande sammen to bekker som rant nærmest side om side. Særlig når ingen har sett dem på mange år. Vi syntes derfor det er fornuftig å nevne dem sammen.Etterstadbekken og Helsfyrbekken


Under er et "hjemmelaget" kart der vi har lagt kartet fra 1943 over et vanlig kart. Dette er vanskelig å få helt riktig, men du kan bedømme nøyaktigheten ved å se på Alna. I en litt større utgave "traff" vi også med Østensjøvannet og Bjørvika. Vi ser her at Etterstadbekken begynte ved Østre Gravlund, rant under Etterstad Nord (under blokkene omtrent der hvor vaskeriene er), gikk mellom Etterstad 1 og skolene, og så ned Vålerenggata.

Helsfyrbekken startet i Karl Staafs vei, rant ikke langt fra Strømsveien ned til Kiwi, krysset Malerhaugveien og Ensjøveien langs Ensjøsvingen, under Jordal idrettsplass og møtte Hovinbekken på Galgeberg, omtrent ved endeholdeplassen til 20 bussen.

Etterstadbekken og Helsfyrbekken


Vi regner derfor med at "Jordalbekken" må være et annet navn på Helsfyrbekken. (Mange av disse sidene er oppdatert flere ganger nærmest før de ble lagt ut på nettet fordi mange av våre antagelser og gjetninger (f.eks. "Helsfyrbekken må være det samme som Etterstadbekken") har vist seg å være fullstendig feil. Vi skal derfor ikke være for skråsikre. Men det eneste alternativet måtte være at Jordalbekken er et lokalt navn på Hovinbekken.

Vi tar ikke her stilling til hva som er "riktig" navn. Det er ikke uvanlig at bekker og elver har flere navn (Alna og Loelva, f.eks.). Vi vet ikke annet enn at kartmakere i 1943 tydeligvis mente at Helsfyrbekken var navnet.

Vi tvilte lenge på om Etterstadbekken overhodet eksisterte i dag. Hvor skulle den for eksempel gjøre av seg når den kom til den 20 m dype jernbaneskjæringen? Men når det gjelder geografi er det alltid lurt å ta en titt i terrenget. Da vi sto foran Vålerengen Bo- og Servicesenter slo det oss. Det er jo ikke noen tunnel der. Noen har bygd et lokk over skjæringen. Og det var neppe for å spare fotgjengere for noen skritts omvei over Strømsveien.

Men like ved siden av finner vi restene av et gammelt rør som peker ut over skjæringen.

Etterstadbekken


Litt lenger nede, mellom Vålerenggata og Strømsveien finner vi det vi leter etter. En tydelig bekk, til og med en liten "bro". Om dette er Etterstadbekken kan diskuteres. Det er ikke uvanlig at bekker går under jorden i rør, mens overvann samles og renner i deler av det gamle bekkeleiet.

Etterstadbekken


Andre bekker på Etterstad

Det er i dag en liten bekk som renner ut i Alna mellom Etterstadkroken 7 og Etterstadkroken 9. Den står ikke på noe kart, og vi har ikke hørt noe navn på den. Vi har ikke greid å finne den igjen på andre siden av T-banen, men vannet ser ut til å komme fra området der Etterstadbekken en gang begynte. Vi tar den derfor med på denne siden.

Bekk i Etterstadkroken

Bekk i Etterstadkroken
Oversiktsside for sidebekker/elver