Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Østensjøbekken
Publisert  09.12.03
Sist endret  09.12.03
 

Som kjent kommer Østensjøbekken ut i Alna ved Bryn stasjon.

Østensjøbekken


En gang skal vi følge den fra Bryn senter (der den dukker opp igjen) til Østensjøvannet. Men kommer vi først til Østensjøvannet, så blir det lett til at vi begynner å følge bekkene til Østensjøvannet også. Se kartet:

Østensjøvannet med bekker


Abildsøbekken, Bølerbekken, Ulsrudbekken med utallige sidebekker.

I denne omgang skal vi nøye oss med en (underjordisk) sidebekk som ikke lenger står på vanlige kart, kun på dette kartet med data fra 1943:
Østensjøbekken og sidebekk


På Høyenhall går et gammelt elveleie som i dag er tørrlagt, du ser det fra T-banen på høyre side før du kommer til Manglerud.

Sidebekk til Østensjøbekken


Sidebekk til Østensjøbekken
Oversiktsside for sidebekker/elver