Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Svartdalsbekken
Publisert  05.04.04
Sist endret  05.04.04
 


Svartdalsbekken er den siste bekken som forenes med Alna før Alna forsvinner under jorda. Du finner den nede i skråningen bak Nygårdskollen.Så forsvinner den igjen til du kommer opp til idrettsplassen. Det er her en svært beskjeden bekk, så beskjeden at vi er usikre på om dette er hele Svartdalsbekken, eller om deler av den forsvinner andre steder i rør.Men når det er mye nedbør er det fremdeles nok vann til å kreve en bro over stien. Vi følger forøvrig her turveien til Nøklevann. (Tips for søndagsturen)Men lenger opp ser bekken slik ut. I det som opplagt er et gammelt bekkefar ligger disse "gravstøttene" på rekke og rad. Men vi hører bekken klukke der nede.Fra denne sletta på Ryen begynte bekken i gamle dager.Vi ser ikke lenger hvor Svartdalsbekken begynner, men vi fant dennebekken.Den renner imidlertid i motsatt retning. Etter gamle kart rant Svartdalsbekken og en gren av AbildsøBekken side om side i motsatt retning fra dette området. Vi regner derfor med at dette er Abildsøbekken (hvis da ikke bekken er blitt "bortført" av kommunale etater i mellomtiden). Det vil si at også dette vannet havner i Alna, selv om det tar den lange omveien om Østensjøvannet og Bryn.

Se også vår oversiktsside for bekker til Alna