Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Trosterudbekken/Haugerudbekken
Smart-Club til Østmarka (1)

Publisert  23.04.03
Sist endret  23.04.03
 
Vi har tidligere fulgt en gren av denne bekken fra T-banen nær Trosterud til den forsvinner under jorda ved Sentrum Bygg. (merket med 1 på oversiktskartet)
Trosterud/Haugerudbekken

Denne gangen skal vi se på en gren nærmere punktet der bekken flytter ut i Alna. Dette bekkeløpet er merket med 2 på kartet.


Haugerudbekken


Den store bygningen øverst på kartet er Smart Club. Her er bekken lagt i en oppmurt renne rundt bygningen og ned i en rist.

Haugerudbekken


På baksiden av bygget møter vi et typisk "bekkegjerde", slik man gjør mange steder. Det spesielle med disse gjerdene er at de ikke beskytter noe some helst. Det er fri tilgang frem til gjerdet både ovenfra og nedenfra til alle tider av døgnet. Heldigvis er det forholdsvis lett å komme under.

Haugerudbekken


Som vi ser på kartet deler bekken seg lenger opp. En gren går forbi Luren i retning Hellerud, men vi holder oss til venstre. Det er mye av både dyre- og planteliv her. Folk som bor nær bekken kan fortelle om kalvende dådyr i denne skogen.

Haugerudbekken


Like før vi kommer til Ytre Ringvei forsvinner bekken inn i et rør. Det blir nå en stund til vi ser vann igjen.

Haugerudbekken
Haugerudbekken


Vi krysser et lite grøntområde, og på andre siden av Haugerudhagan ser vi en gammel bekkedal. Etter hva naboene sier var det noen tyskere som tok livet av seg på broen over denne bekken da krigen sluttet. Broen er selvfølgelig borte for lenge siden.

Haugerudbekken


Her må vi slite litt. Ikke bare er veien sperret med gjerde, men det er også T-banespor på tvers av bekken. Vi må derfor ta en omvei før vi er tilbake på sporet etter bekken.

Haugerudbekken
Haugerudbekken


Herfra går veien på gangveier gjennom borettslagene. Etter kartet skal bekken gå ut i marka rett etter Solfjellet borettslag (høyblokkene i bakgrunnen).
Det er den midterste bekken vi snakker om. Nederst på kartet ser vi den grenen vi forlot nedenfor Ytre Ringvei. Øverst en gren av den bekken som var merket med 1 på første side. Solfjellet borettslag ligger midt mellom to grener av Trosterudbekken.

Haugerudbekken


Vi har allerede flere bilder på denne siden enn vi synes en enkelt side bør ha. Turen fortsetter derfor på denne siden
Eller du kan gå til vår oversiktsside over Alnas bekker.