Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Etterstadnytt
Publisert  21.01.03
Sist endret  21.01.03
 
Postkasser med Etterstadnytt


Dessverre er det mange på Etterstad som ennå ikke har internett-tilgang. For at også disse skal få del i de nyhetene som har stått her i de siste par månedene er det laget en miniutgave av Etterstadnytt, med nyheter fra www.etterstad.no.

Originaler er delt ut til boligselskapenes styrer, og forhåpentligvis finner snart et eksemplar veien til postkassene der du bor.

Selvfølgelig kan det bare bli en smakebit, det er stor forskjell på daglige og månedlige oppdateringer.

Navnet "Etterstadnytt" er brukt fordi det har lange tradisjoner. Fra tid til annen - men dessverre alt for sjelden - har velet sendt ut Etterstadnytt i hvert fall siden 70-årene. Du kan lese et Etterstadnytt fra 1981 her