Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nybygg i Etterstadgata
Publisert  06.04.03
Sist endret  06.04.03
 

På tomten til firmaet Thorleif Aas innerst i Etterstadgata er det planer om bygging av nye boliger. Dette er rett på andre siden av gangbroen fra Etterstad.I dag ser området slik ut (klikk på kartene hvis du vil se en større versjon):Her er området slik det er forslått. Legg merke til at det er forslått ny turvei som tar av før Fridtjofs gate. Planforslaget innebærer omregulering slik at dagens kjøremønster blir i overensstemmelse med regulering. Den reguleringsplanen som gjelder nå åpner for ny bro med kjøring over Gjøvikbanen. I stedet vil broen omreguleres til kun å være gang- og sykkelvei. Dette er selvfølgelig gode nyheter for Etterstad. Det forutsettes også at Etterstadgata fra Fridtjofs gate til broen omreguleres til offentlig trafikkområde. I praksis blir følgen først og fremst at det blir fortau frem til gangveien.
Tidligere var det et forslag om å bygge større blokker på denne eiendommen. Dette ble avvist av Plan- og bygningsetaten, fordi det ikke passet på Vålerenga. Derfor dette forslaget, der det er snakk om rekkehus i 2 - 3 etasjer pluss loft.

Tegninger av planlagte bygg - Klikk for å se større versjonLes hele reguleringsforslaget her

Eller les om andre byggeprosjekter i området