Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Utbygging i nærområdet
Publisert  18.02.03
Sist endret  08.04.07
 
Denne oversikten ble først offentliggjort like etter artikkelen Kraner over Etterstad i 2003. Men det har skjedd store forandringer siden den gangen, så vi har oppdatert kartet og oversikten. En del "gamle" saker om prosjekter som forlengst er avsluttet er beholdt, fordi oversikten ble oppdatert i forbindelse med at etterstad.no fyller 5 år.

kart over Etterstad med byggeområder


Områdene med byggevirksomhet er merket med rødt.

1. Boligselskapene Etterstadkroken var allerede ferdigbygget i 2003, men ble tatt med fordi kartet vi brukte den gangen ennå ikke var oppdatert med de nye blokkene.

2.Etterstadkroken 9. Vårt første nyhetsinnlegg om dette var i 2002, og omtalte bl.a. dette reguleringsforslaget .
Senere fortalte vi om Plan- og bygningsetatens forslagom å bygge boliger som en del av prosjektet. Og slik ble det. De nye planene ble beskrevet nærmere i 2005.

3.Alnafossen kontorpark er et stort kontorkompleks med 41 700 kvadratmeter kontorer (og bare 350 parkeringsplasser). Byggingen er kommet langt, og det ruver allerede ganske mye sett fra Etterstad (se bilder lenger ned på denne siden)
Teksten over er fra 2003, og Alnafossen har stått ferdig en god stund nå. Vær imidlertid oppmerksom på at det vi ser er byggetrinn 1, og at det foreligger regulering for et byggetrinn 2 på det som i dag er grøntområde.

Alnafossen

Alnafossen

Mer oppdaterte bilder finnes på våre artikler om den nye turveien og treplanting rundt nybygget.

4.Det er ingen hemmelighet at Etterstad Vel og de gamle boligselskapene på Etterstad på det sterkeste motsatte seg byggingen av Vålen og Enga borettslag. Vi hadde en egen side med linker til stoff om dette

Men senere dekket vi jo den nye gangveien som var en del av prosjektet, og var til stede ved første innflytting i Vålen.

5.Planer om utvidelse av Etterstad Videregående på bekostning av grøntarealet var også en av de første nyheter på etterstad.no. Du kan fremdeles lese Reguleringsforslaget her.

6.Det er planer om å bygge flere 13 etasjer høye boligblokker i Lodalen. Vi hadde første innlegg om dette i 2002

I 2004 omtalte vi protestene fra naboene der borte, med fotomontaje og lenker til kommunale sakspapirer

7.Dette punktet har mer historisk interesse i dag, men i 2003 skrev vi:
"Utbyggingen av Strømsveien 102 er kommet langt, og skulle vel være kjent for alle. Vi visste på forhånd at det ville komme en ny blokk, og at den gamle skulle pusses opp. Men nå ser det ut til at oppussingen inkluderer nye tilbygg i alle retninger."

Strømsveien 102 - siden mot Strømsveien

Strømsveien 102 - med tilbygg

Strømsveien 102

8.Helsfyr Panorama ligger lengst vekk, og er derfor det vi har skrevet minst om. Men det synes meget godt fra Etterstad. Her en utsikt over taket på Etterstad barnehage.

Helsfyr Panorama

9.I Østensjøveien holder Bunde-Bygg på med nytt hovedkontor for NAF. Les mer om det her

10.Denne saken er kun av historisk interesse i dag, men vi omtalte Vålerenga Park første gang i 2003, med lenke til Byrådets innstilling , og i 2004 var arbeidet i gang.

11.Oslo sporveier tenkte på å bygge boliger på verkstedtomta på Etterstad.
Vi var raske til å slå opp nyheten om dette, men måtte komme med et dementi kort tid etter. Det viste seg at Oslo Sporveier mente markedet var for usikkert. Med den utviklingen som har vært på boligmarkedet de siste årene er det kanskje på tide å høre med dem igjen.

12.I 2004 kom det
et nybygg i Etterstadgata 18

13.Utbygging i Nils Hansens vei 18-20 på Bryn
I 2004 kom det et reguleringsforslag for Nils Hansens vei 18-20 som ennå ikke er blitt noe av. Les mer

14.Utbygging på Sotahjørnet.
Et annet forslag som ennå ikke er blitt noe av. Først omtalt i 2004

15.Malerhaugen gård.
Det er også planer om nye leilgihetsbygg på Malerhaugen gård rett på andre siden av Strømsveien.

16.Ensjøveien 34
Det er også planer om utbygging på "Chrico-tomta" i Ensjøveien. Vi har ikke hatt egne artikler om dette, men saken omtales på sidene til Malerhaugen vel

17. Helsfyr skole
På andre siden av Fyrsikktorget planlegges ny kombinert ungdomsskole og videregående skole med 860 elever.

18. Grenseveien 97
Det er planer om nybygg i Grenseveien 97

19. Ny barnehage
Vi har fått en ny midlertidig barnehage på Etterstad, og en ny permanent barnehage skal bygges.