Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Høyblokker i Lodalen
Publisert  13.06.04
Sist endret  13.06.04
 

Fotomontasje

Dette er en fotomontasje av de planlagte nye blokkene i Lodalen, som vi har skrevet om her tidligere.

Lodalen borettslag ber nå om hjelp i forbindelse at de samler underskrifter mot denne utbyggingen. Du kan lese mer om dette på Lodalen borettslag sine sider. Men det haster, underskriftene skal snart leveres inn.

Vi har gjengitt de kommunale saksdokumentene på en egen side. (Du kan også laste ned disse fra Oslo kommunes sider som Lodalen har lenket til. Hvis du har høyhastighetsforbindelse. Svulstige PDF dokumenter gjør at du må hente ca. 8 mb. Selv vårt alternativ er over 1 mb.)