Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Byutvikling på Bryn
Invitasjon

Publisert  15.10.13
Sist endret  15.10.13
 
Etterstad kommer stadig nærmere sentrum - eller rettere sagt: Sentrum vokser seg utover rundt Etterstad. Vi har sett en voldsom utvikling på Ensjø. Og snart kommer turen til Bryn.

Vi skrev litt om dette i 2011.

Byutvikling på Bryn


Området har i dag en blanding av moderne næringsbygg, og mange næringstomter med svært lav utnyttelsesgrad. Dette kommer nå til å forandre seg, om kanskje ikke så drastisk som man tenkte seg i 2001:

Byutvikling på Bryn


Vi har mottatt en invitasjon fra Plan- og bygningsetaten. Som du ser av siste avsnitt, gjelder den også deg:

Invitasjon til nabomøte om byutvikling på Bryn

Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE) vil med dette invitere naboer på Bryn til møte om fremtidig byutvikling på Bryn. Sammen med andre etater i kommunen jobber PBE for tiden med å utarbeide en veiledende prinsipplan for offentlige rom (VPOR) på Bryn, hvor hensikten er å identifisere behovet for offentlige rom (torg, plasser, gater og parker) for at Bryn kan omgjøres til et attraktivt byområde.

Mens Bryn idag domineres av lager- og næringsbebyggelse, skal denne planen legge til rette for en utvikling mot en mer blandet bruk av området som inkluderer boliger, handel og et oppgradert kollektivknutepunkt. En slik utvikling vil måtte pågå over lengre tid, selv om flere store prosjekter er igangsatt, inkludert en ny barne- og ungdomsskole på Bryn.

Hensikten med møtet er todelt. PBE ønsker å informere om kommunens planer og tanker for området, samtidig som vi ønsker innspill fra naboer om hvordan dere mener Bryn bør utvikles videre, med særlig fokus på offentlige rom.

Utfordringer som ønskes diskutert inkluderer:
  • Grønne lunger
  • Torg og møteplasser
  • Boligbebyggelse og gangforbindelser
  • Bryn som kollektivknutepunkt
Vi vil innledningsvis gi en presentasjon av arbeidet med VPOR Bryn og problemstillinger som angår området, før videre diskusjon og tilbakemeldinger fra dere.

Møtet finner sted 23. oktober kl 19.00 ved Teisen Borettslag i vaskeribygget, - Prost Hallings vei 1, i andre etasje. Påmelding meldes til:


Møtet er åpent for alle naboer til Bryn. Vennligst videresend denne invitasjonen til medlemmene av ditt borettslag, sameie eller velforening (ta kontakt dersom dere ønsker denne invitasjonen sendt digitalt da vi mangler en del e-postadresser) Vel møtt til nabomøte med Plan- og bygningsetaten!

Med vennlig hilsen,

Thomas Forslund Johnsen
Prosjektleder VPOR Bryn
Avdeling for Byutvikling.
Plan- og bygningsetaten i OsloHvis du aldri rakk å besøke Vaskeriet kulturhus før de la ned, er kanskje adressen ukjent. Men du finner kart og veibeskrivelse her