Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
LENKER
Lenker


Laget i:

Nylandsbekken
Publisert  07.12.03
Sist endret  07.12.03
 

Her er noen bilder fra bekken:

Nylandsbekken
På kartet ser vi hvor bekken går. Bekken forsvinner altså ned i bakken helt i begynnelsen av Bedriftsveien. Merket nederst til høyre viser Bedriftsveien 9, der vi vet at bekken fortsetter under jorden.

Nylandsbekken
Her går bekken under jorden.

Nylandsbekken
Vi følger bekken oppover mot krysset Akerlia/Nedre Kaldbakkvei. Før krysset går bekken under jorden igjen.

Nylandsbekken
Men rett på andre siden av krysset dukker den opp igjen langs hagegjerdet.

Så fortsetter bekken opp i grensen mellom bebyggelsen og friområdene rundt fengselet.

Nylandsbekken

Nylandsbekken


Nylandsbekken

På det siste bildet ser vi bekken ovenfra i nærheten av Rødtvet T-bane. Herfra er det bare noen få skritt gjennom skogen til Sandåsbekken. Alt ligger altså til rette for de mest fantastiske utbygninger av turveinettet. Vi ser for oss en åpning av begge bekker til Alna, slik at man kan velge mellom turveier langs Sandåsbekken eller Nylandsbekken for å komme til marka, eller rett og slett bruke begge veiene til en rundttur rundt Bredtvet.

PS: Hvis du er skuffet over hvordan det ser ut, vær klar over at disse bildene er tatt i desember. Kom tilbake når vi har tatt noen sommerbilder.

Dette er side 2 om Nylandsbekken, se også side 1