Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Kjelsrudbekken
Publisert  08.12.03
Sist endret  21.05.04
 
Navnet er mer eller mindre oppdiktet. Vi har ikke kunnet finne navn på bekken noe sted. Men den renner forbi Kjelsrud gård. (Vi tenkte å foreslå "Stubberudbekken", siden den starter i Stubberudmyra. Men det er en bekk ved det navnet ved Sørkedalselva.
Kjelsrudbekken


Det meste av denne bekken er åpen i strekningen som er vist på kartet. Den går ut i Alna under terminalområdet:

Kjelsrudbekken


Bekken renner åpent over NRF-tomta mellom terminalen og Nedre Kaldbakkvei.
Kjelsrudbekken


Under Nedre Kaldbakkvei går den i rør.
Kjelsrudbekken


(Utløpet på NRF-tomta sett ovenfra)
Kjelsrudbekken


På andre siden av Nedre Kaldbakkvei går bekken på baksiden av Sony-bygget.
Kjelsrudbekken


 

Hvis du kom til denne siden fra en søkemotor eller et bokmerke i den tro at du skulle lese om Lindebergbekken skyldes det en misforståelse. Denne bekken starter bare noen få skritt fra der Lindebergbekken forsvinner under jorda.

Du kan lese om Lindebergbekken på denne siden

Oversiktsside for sidebekker/elver