Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Simensbråtbekken
Publisert  07.04.04
Sist endret  07.04.04
 
Vi skrev nylig om Svartdalsbekken og Kværnerbekken. Simensbråtbekken synes bedre i landskapet begge - men vann er det dårlig med der også.


Vi starter ved krysset mellom Vårveien og Simensbråtveien. I følge kartet begynte bekken i denne skråningen, og ser vi nøye etter er det en fordypning i terrenget langs grensen til hustomtene. Disse husene ligger i Olleveien, så det har opplagt ligget en olle her et sted.

På andre siden av Vårveien blir bekkefaret tydeligere.


Og lenger nede ser vi tydelig at dette har vært en stor bekk en gang. Men den lille grøften vi ser er nok beregnet på smeltevann om våren. Selve bekken går i rør lenger nede i bakken.Her hører vi bekken under et kumlokk, mens vi ser hvordan bekken har kastet seg utfor en foss i gamle dager.Her er "fossen" sett nedenfra. Legg merke til kummen midt på bildet.Her er bekken sett nede fra krysset Valhallveien/Ryenbergveien

Se også vår oversiktsside for bekker til Alna