Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ekebergbekken
Publisert  08.04.04
Sist endret  08.04.04
Ekebergbekken  
Etter besøk til Simensbråtbekken og Kværnerbekken nylig hadde vi ikke mye håp om å finne vann i Ekebergbekken. Begge de to andre bekkene er grundig nedgravd og gjemt, og på kartet er området rundt Ekebergbekken mye tettere bebygd. Men vi ble positivt overrasket da vi nærmet oss kilden.

Ekebergbekken


Rett over trafikkmaskinen ved Kværner kommer et tørt bekkeleie ned skråningen. Men står du på kumlokkene hører du bekken renne der nede.

Ekebergbekken


Her ser vi i motsatt retning fra samme sted.

Ekebergbekken


Selv om vi presenterer bekken nedenfra og opp, var det her vi først møtte den, i krysset mellom Utsikten og Valhallveien. Vi ble faktisk ikke klar over at vi hadde funnet bekken før vi hørte den - midt i Valhallveien renner den under kumlokket på bildet.

Ekebergbekken


Går vi rundt hjørnet og kikker oppover skråningen ser vi hvor bekken en gang gikk.

Ekebergbekken


Her ser vi fra Brannfjellveien mot garasjen øverst på forrige bilde. Omtrent her rant bekken i gamle dager.

Ekebergbekken


Oppover langs Brannfjellveien er det ikke mange tegn til bekken, men her ser vi hvordan den har skrådd over hjørnet mellom Brannfjellveien og Ballplassveien.

Ekebergbekken


Så er vi ute på selve Ekebergsletta på vei mot Ekeberg skole. Grøften på bildet er knusk tørr, og antagelig av nyere dato. Antagelig beregnet på snøsmelting i området.

Ekebergbekken


Først på baksiden av Ekeberg skole møter vi bekken i friluft. Den kommer ut av et lite skogholt og deler seg mellom to kummer.

Ekebergbekken


Her følger vi bekken gjennom skogen....

Ekebergbekken


og til en kilde på sletten på andre siden. Dette er begynnelsen på Ekebergbekken.

Ekebergbekken


Dette lille høydedraget er vannskillet mellom Simensbråtbekken på venstre side, og Ekebergbekken på høyre side.

EkebergbekkenSe også vår oversiktsside for bekker til Alna