Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Furusetbekken (1)
Publisert  04.05.04
Sist endret  04.05.04
 

Først en tilståelse. Furusetbekken er et navn vi har funnet på. Vi har visst om bekken en stund, men både vi og de fleste andre vi har snakket med har blandet sammen denne bekken med Lindebergbekken. I og for seg forståelig nok, siden den har rent over Nordre Lindeberg gård. Lindebergbekken har flere sidebekker, og felles for begge bekkene er at de store deler renner under jorden, slik at det er vanskelig å få full oversikt.

Imidlertid er dette to helt atskilte bekker, og bekken renner bl.a. under skolegården på Gamle Furuset skole og forbi Nedre Furuset gård. Furusetbekken virker derfor som et riktig navn. Men kontakt oss gjerne hvis du har hørt andre navn.

Furusetbekken


Bekken renner fra Østmarka ned til Alna, og store deler er over bakken. Vi har fulgt begge grener av bekken.
Furusetbekken


Alnas sidebekker Furusetbekken, hovedsideNeste side