Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Trosterudbekken/Haugerudbekken

Publisert  23.04.03
Sist endret  23.04.03
 

Trosterud/Haugerudbekken

Trosterudbekken har flere grener. Mye av den ligger under jorden bl.a. så godt som hele den delen som er nede i dalbunnen.

Vi har derfor måttet dele omtalen på flere sider:
Fra T-banen ved Trosterud til E6 (1 på kartet)
Fra SmartClub til Østmarka del 1 (2 på kartet)
Fra SmartClub til Østmarka del 2 (2 på kartet)
Alna og mange bekker små... (av Karsten Nilsen)


Det er en del tvil om navnet, både Trosterudbekken og Haugerudbekken har vært brukt, men det korrekte for hele systemet er nok Trosterudbekken. Men det er faktisk to grener som begge går gjennom Haugerud. Begge disse sidebekkene kunne kalles Haugerudbekken. Her som mange andre steder gjenstår det en del arbeid med å finne riktig navn på bekkene.
Oversiktsside over sideelver/bekker.