Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Vålerenga terrasse
Bygging over Gjøvikbanen

Publisert  23.01.03
Sist endret  12.02.09
 
Denne siden er selvfølgelig forlengst gått ut på dato. "Bygging over Gjøvikbanen" handler om våre gode naboer og medlememmer i Etterstad vel. Siden beholdes likevel for de som er interessert i lokalhistorie.

Følgende er bare et lite utvalg fra referater og saksdokumenter som angår kampen mot utbygging over Gjøvikbanen. Dette har pågått i nesten 15 år, så det er bare de siste årenes begivenheter som er med.

Styremøtereferat 49/01 - brev fra Kluge advokatfirma
Styremøtereferat 71/01 - klage til plan- og bygningsetaten
Styremøtereferat 79/01 - Svar på klage, brev til OBOS Nye Hjem
Byantikvarens uttalelse
Brev til OBOS' styre
Rettsbok Oslo Namsrett
Styremøtereferat 04/02: Spørsmål om skifte av forretningsfører
Rekordvekst i boligbyggingen (avisutklipp)
Uten kunnskap i kløften (avisutklipp)
Klage på rammetillatelse
Brev til bydelsoverlegen - støy
Brev av 7. mars - tillegg til klage
Avslag på utsatt iverksettelse
Klage på støy
Styremøtereferat 70/02
Dispensasjoner fra støyforskriftene
Spørretime i Stortinget - dobbeltspor
Vedtak fra fylkesmannen


Fra nyhetssiden:

Høyere og høyere 07.02.03
Veggene reiser seg 17.01.03
Gjøvikbanens trasé må ikke tettes igjen (avisinnlegg)18.01.03
Byggingen er i gang 09.04.02


Fra pressen:

[Lenkene virkerikke lenger]
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/oslo/d213639.htm
http://boligsamvirket.no/boligsamvirket.no/aktuelt/artikkel.asp?nr=1173